BIZNES PLAN Zakładów Mięsnych w Kole S.A

Praca magisterska. PWSZ Konin 2001.

I Wprowadzenie
1.1 Cele i zakres biznes planu
1.2 Metodologia analiz
II Podsumowanie
III Prezentacja kredytobiorcy
3.1 Informacja adresowa
3.2 Historia firmy
3.3 Zakres działalności
3.4 Struktura organizacyjna
3.5 Potencjał przedsiębiorstwa
3.6 Działania marketingowe
3.7 Sytuacja ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa
IV Prezentacja przedsięwzięcia inwestycyjnego
4.1 Przedmiot inwestycji
4.2 Cele przedsięwzięcia inwestycyjnego
4.3 Zakres rzeczowo – wartościowy inwestycji
4.4 Przewidywane źródła finansowania
4.5 Harmonogram przedsięwzięcia inwestycyjnego
4.6 Ocena poziomu nowoczesności inwestycji
V Analiza strategiczna
5.1 Analiza makrootoczenia
5.2 Analiza mikrootoczenia
5.3 Macierz EFE
5.4 Mix marketingowy
5.5 Macierz IFE
5.6 Macierz SWOT
VI Analiza ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego
6.1 Założenia dla analizy
6.2 Analiza finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego
6.3 Ocena przedsięwzięcia
VII Aneks

image_pdf