Bezrobocie kobiet w Polsce

36 stron, 12 pozycji w bibliografii

Wstęp

1. Identyfikacja typów bezrobocia
1.1. Bezrobocie frykcyjne
1.2. Bezrobocie strukturalne
1.3. Bezrobocie cykliczne

2. Znaczenie bezrobocia
2.1. Znaczenie bezrobocia w ujęciu ekonomicznym
2.2. Znaczenie bezrobocia w ujęciu społecznym
2.3.Znaczenie bezrobocia w ujęciu politycznym

3. Analiza bezrobocia
3.1.Walory i słabości podejścia strumieniowego
3.2.Walory i słabości podejścia strumieniowego

4. Specyfika bezrobocia grup słabszych na rynku pracy
4.1. Bezrobocie młodzieży
4.2. Bezrobocie osób niskowykwalifikowanych
4.3. Bezrobocie kobiet

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

image_pdf