Bezpieczeństwo gościa hotelowego

64 strony, 48 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.
Istota hotelarstwa i dzieje na ziemiach polskich 4
1.1. Istota hotelarstwa 4
1.2. Formowanie się bazy noclegowej w Polsce 8
1.3. Standardy prawne świadczenia usług hotelarskich w Polsce 16

Rozdział II.
Problematyka odpowiedzialności za gościa i jego mienie poszczególnych służb hotelowych 22
2.1. Struktura organizacyjna hotelu 22
2.2. Departamenty hotelu i ich funkcjonowanie 27
2.3. Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa jako element usługi hotelarskiej 33

Rozdział III.
Bezpieczeństwo gościa i jego mienia a odpowiedzialność hotelu 39
3.1. Obowiązki hotelu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 39
3.2. Bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy i nadzór sanitarny w hotelu 42
3.2.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie higieny pracy i nadzoru sanitarnego obowiązujące na terenie hotelu 47
3.2.2. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie higieny pracy i nadzoru sanitarnego obowiązujące na terenie hotelu 49
3.3. Systemy zabezpieczenia 51
3.4. Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego za rzeczy wniesione na teren hotelu 54

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 64
Spis tabel 64