Badanie rynku telefonii komórkowej

projekt zaliczeniowy. uczelnia:Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

1. charakterystyka podaży usług telefonii komórkowej
1.1 roczny przyrost liczby klientów sieci ERA PLUS IDEA
1.2 udział segmentu pre paid w ogólnej liczbie klientów na rynku sieci ERA PLUS IDEA
1.3 przyrost liczby klientów w latach 2001-2003 na rynku telefonii komórkowej
2. segmentacja telefonii komórkowej
3.analiza cenowa usług telekomunikacyjnych
4. charakterystyka popytu na usługi telekomunikacyjne
5. analiza swot
6. ankieta

image_pdf