Analiza wyników w pływaniu uczestników Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wieku

Praca magisterska. AWF Warszawa

1. Streszczenie
2. Wstęp i cel pracy
3. Wartości pływania
4. Badania nad sprawnością fizyczną
4.1 Uwarunkowania sprawności fizycznej młodzieży
4.2 analiza dynamiki sprawności pływackiej młodzieży w wieku 12-13 lat
5. podsumowanie i wnioski
6. Piśmiennictwo

image_pdf