Analiza transportu międzynarodowego po wstąpieniu Polski do UE

80 stron, 35 pozycji w bibliografii

WSTĘP

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka transportu i jego przekształceń

1.1. Podstawowe pojęcia transportu i jego znaczenie
1.2. Uwarunkowania rozwoju transportu w Polsce
1.2.1. Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce
1.2.2. Problemy transportu drogowego
1.2.3. Rynek usług transportowych
1.3. Transport drogowy w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej

Rozdział II.
Uwarunkowania i wymogi integracji europejskiej w odniesieniu do polskiego transportu
2.1. Geneza, cele oraz zasady wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej
2.2. Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej a transport
2.3. Polityka liberalizacji w transporcie Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój jednolitego rynku transportowego
2.4. Programy rozwoju europejskiej infrastruktury transportowej

Rozdział III.
Rynek transportu krajowego i międzynarodowego w Polsce
3.1. Uczestnicy rynku transportu i spedycji kolejowej w Polsce
3.2. Usługi TSL w transporcie kolejowym
3.2.1. Produkty podstawowe
3.2.2. Produkt rozszerzony
3.3. Usługi terminalowe i usługi o wartości dodanej
3.4. Współczesne problemy transportu kontenerowego – polskie morskie porty kontenerowe.

Rozdział IV.
Branża TSL
4.1. Działalność międzynarodowa firm transportowo – logistycznych
4.2. Oferty i plany rozwoju – ocena działalności po wstąpieniu do Unii Europejskiej
4.3. Bariery działalności i rozwoju rynku

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
image_pdf