Analiza systemowa rozwoju rynku usług hotelarskich w Polsce

86 stron, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Rozwój usług turystycznych/hotelarskich w Polsce w latach 90. 5
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 5
1.2. Rodzaje usług hotelarskich 12
1.3. Usługi hotelarskie w ujęciu statystycznym 18

Rozdział II. Rynek usług hotelarskich 27
2.1. Struktura rynku hotelarskiego 27
2.2. Klasyfikacja klientów obiektów noclegowych 39
2.3. Perspektywy rozwoju usług hotelarskich 49

Rozdział III. Projektowanie zmian w zarządzaniu zasobami hotelu 55
3.1. Zasoby hotelu jako podmiot zarządzania 55
3.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 69
3.3. Korzyści i zagrożenia we wprowadzaniu innowacji 76

Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis tabel 86

image_pdf