Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie xxx S.A.

Praca licencjacka obroniona w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ma 52 strony.

Wstęp

Rozdział 1. Metody analizy strategicznej
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Strategia jako etap zarządzania strategicznego
1.3. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa
1.4. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategiczne.
1.5. Analiza kluczowych czynników sukcesu
1.6. Budowanie przewagi konkurencyjnej

Rozdział 2. Analiza przedsiębiorstwa xxx S.A.
2.1. Charakterystyka spółki.
2.2. Analiza SWOT.

Rozdział 3. Analiza makrootoczenia.
3.1. Wymiar ekonomiczny.
3.2. Wymiar techniczny.
3.3. Otoczenie społeczne.

Rozdział 4. Analiza sektorowa.
4.1. Siła oddziaływania dostawców.
4.2. Siła oddziaływania nabywców.
4.3. Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze.
4.4. Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów.

Rozdział 5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa xxx S.A.
5.1. Konsolidacja browarów.
5.2. Przykład strategii.

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf