Analiza sprzedaży nowych samochodów ciężarowych

81 stron, 18 tabel, 17 rysunków

Wstęp          2

Rozdział I. Charakterystyka rynku samochodów ciężarowych  4
1.1. Wiadomości ogólne o rynku samochodów ciężarowych   4
1.2. Kryteria wyboru samochodu ciężarowego     7
1.3. Techniki sprzedaży samochodów ciężarowych    18
1.4. Czynniki wpływające na sprzedaż samochodów ciężarowych   23

Rozdział II. Sylwetka firmy Renault Trucks Polska i jej produktów  26
2.1. Historia firmy         26
2.2. Misja, cel i struktura firmy Renault Trucks     28
2.3. Opis sieci dealerskiej w Polsce      32
2.4. Produkty firmy Renault Trucks i ich charakterystyka   35

Rozdział III. Analiza sprzedaży nowych samochodów w Polsce w latach
2001-2003        41
3.1.  Analiza sprzedaży poszczególnych koncesjonerów Renault Trucks Polska   41
3.2. Analiza sprzedaży poszczególnych modeli samochodów Renault 58
3.3. Analiza sprzedaży nowych samochodów ciężarowych na polskim rynku   61

Zakończenie          75

Bibliografia          78

Spis tabel          79

Spis rysunków         81

image_pdf