Analiza sektorowa rynku tytoniowego w Polsce

84 strony, 9 tabel, 7 wykresów, 2 rysunki

Wstęp 3

Rozdział I. Narzędzia i techniki analizy strategicznej 5
1. Analiza sektorowa 5
2. Analiza wskaźnikowa 22
2.1. Analiza płynności 23
2.2. Analiza sprawności działania 25
2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 28
2.4. Analiza rentowności 31
3. Analizy PEST i SWOT 35

Rozdział II. Analiza rynku tytoniowego 39
1. Charakterystyka producentów działających na rynku polskim 39
2. Kurczenie się rynku tytoniowego 46
3. Działania marketingowe producentów tytoniowych 49
4. Polski rynek tytoniowy w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej 54

Rozdział III. Analiza rynku tytoniowego na wybranym przykładzie – Altadis 63
3.1. Charakterystyka Altadis Polska S.A. 63
3.2. Analiza Pest Altadis Polska S.A. 66
3.3. Analiza Swot Altadis Polska S.A. 71
3.4. Analiza działalności Altadis Polska S.A. 73

ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 80
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
SPIS RYSUNKÓW 84

image_pdf