Analiza rynku mebli skrzyniowych w Polsce np. Black Red White SA

praca dyplomowa, 73 strony

1. Analiza konkurencji – Black Red White SA 1
1.1. Dane przedsiębiorstwa 1
1.2. Firmy Zależne 1
1.3. Partnerzy 2
1.4. Zarząd spółki 2
1.5. Struktura udziałowców 2
1.6. Wyniki finansowe za lata 1999 – 2006 3
1.7. Opis działalności 4
2. Analiza konkurencji – Fabryka Mebli Bodzio S.J. 6
2.1. Dane przedsiębiorstwa 6
2.2. Partnerzy 6
2.3. Zarząd spółki 6
2.4. Struktura udziałowców 6
2.5. Wyniki finansowe za lata 2002 – 2005 7
2.6. Opis działalności 8
2.6.1. Dystrybucja 9
3. Analiza konkurencji – Fabryki Mebli Forte SA 11
3.1. Dane przedsiębiorstwa 11
3.2. Firmy Zależne 11
3.3. Zarząd spółki 12
3.4. Struktura akcjonariuszy 12
3.5. Wyniki finansowe za lata 1995 – 2006 13
3.6. Opis działalności 15
3.7. Konsolidacja spółek produkcyjnych w Forte 16
3.7.1. Dystrybucja 17
4. Analiza konkurencji – Mazurskie Meble International Sp z o.o. 19
4.1. Dane przedsiębiorstwa 19
4.2. Firmy Zależne 19
4.3. Zarząd spółki 20
4.4. Struktura udziałowców 20
4.5. Wyniki finansowe za lata 1999 – 2006 21
4.6. Opis działalności 22
4.6.1. Upadłość holdingu Schieder 22
4.6.2. Sytuacja grupy w Polsce 23
4.6.3. Konsekwencje upadłości 24
4.6.4. Upadłe fabryki przejmowane przez konkurencję 24
4.6.5. Sieć dystrybucji grupy 26
5. Analiza konkurencji – Szynaka – Meble sp. z o.o. 27
5.1. Dane przedsiębiorstwa 27
5.2. Partnerzy 27
5.3. Zarząd spółki 27
5.4. Struktura udziałowców 28
5.5. Wyniki finansowe za lata 2001 – 2006 28
5.6. Opis działalności 29
5.6.1. Inwestowanie w kapitał ludzki 30
5.6.2. Wykorzystanie środków UE 31
5.6.3. Nagrody 31
5.6.4. Dystrybucja 31
6. Analiza wyników konkurencji na koniec 2005 roku 33
6.1. Udział w rynku i wielkość zatrudnienia 34
6.2. Analiza rentowności 36
6.2.1. Rentowność Sprzedaży 36
6.2.2. Rentowność kapitału i aktywów 36
6.3. Analiza płynności finansowej 38
6.4. Analiza zadłużenia 39
6.5. Analiza efektywności 42
6.6. Analiza Pionowa 45
6.7. Analiza Pozioma 47
6.8. Podsumowanie 49
7. Ogólna charakterystyka branży produkcji mebli w Polsce 51
7.1. Ekonomia skali 51
7.2. Konkurencja 51
7.3. Dystrybucja 52
7.4. Jakość 53
7.5. Surowiec 54
7.6. Promocja marki 55
7.7. Podsumowanie analizy 56
8. Analiza wskaźnikowa rynku produkcji mebli w latach 2005 – 2006 57
8.1. Charakterystyka otoczenia makroekonomicznego 57
8.2. Ogólne wskaźniki ekonomiczne w branży 58
8.3. Wskaźniki rentowności branży 60
8.4. Wskaźniki płynności w branży 62
8.5. Cykle finansowe 63
8.6. Analiza zadłużenia 65
8.7. Czynniki produkcji 67
8.8. Nakłady inwestycyjne 69
8.9. Struktura kosztów 70

image_pdf