Analiza pozycji konkurencyjnej EFL na rynku leasingowym

praca magisterska: 136 stron, 64 pozycje w bibliografii

WPROWADZENIE 2

ROZDZIAŁ I.  PODSTAWY TEORETYCZNE TEMATU 4
1.1. ISTOTA KONKURENCJI 4
1.2. STRATEGIE KONKURENCJI 9
1.3. METODY ANALIZY POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 22

ROZDZIAŁ II  PREZENTACJA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 66
2.1. GENEZA I STAN PRAWNY FIRMY 66
2.2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO S.A. 73
2.3. OTOCZENIE HANDLOWE 94
2.4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE 98

ROZDZIAŁ III. IDENTYFIKACJA I ANALIZA POZYCJI KONKURENCYJNEJ BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 102
3.1. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA 102
3.2. ANALIZA PIĘCIU SIŁ KONKURENCJI W SEKTORZE 108
3.3. ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU 116
3.4. WYZNACZENIE I ANALIZA POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 122
3.5. WNIOSKI I ZALECENIA STRATEGICZNE DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 126

PODSUMOWANIE 129
BIBLIOGRAFIA 131
SPIS TABEL 135
SPIS RYSUNKÓW 136

image_pdf