Analiza i projekt systemu informowania klientów usługach operatora tel. kom.

Cały temat pracy brzmi: ANALIZA I PROJEKT SYSTEMU INFORMOWANIA KLIENTÓW O USŁUGACH OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Praca jest pracą magistersko – inżynieryjną. Zawarta jest w niej wiedza ekonomiczno – informatyczna. W części pierwszej pracy przeprowadzona jest analiza rynku telefonii komórkowej pod względem oferowanych usług. W drugiej części znaduje się projekt systemu opracowany wg. Metodologii RUP (Rational Unified Process). Oczywiście w pracy stosowano UML-a. Sprzedam także całe repozytorium projektu (pliki wytworzone w Rational Rose oraz w Rational RequisitePro (są to dwa pliki każdy z nich po 200zł))
Praca oceniona przez grono profesorskie na ocenę bardzo dobry. W PWSBiA.
Praca liczy 206 stron.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1
1Usługi telefonii komórkowej (w systemie GSM i DCS) 10
1.1Wiadomości wstępne
1.2Pierwsze systemy łączności o strukturze analogowo – komórkowej
1.2.1Podstawowe cechy sieci komórkowych
1.3 System GSM
1.3.1 Podstawowe założenia
1.3.2 Cechy transmisji cyfrowych
1.4Sieci komórkowe działające na terenie Polski
1.4.1 Rozwój sieci komórkowych w Polsce
1.4.2 Krótka charakterystyka sieci komórkowych pracujących w Polsce
1.5 Usługi oferowane przez operatorów na polskim rynku
1.5.1 Usługa wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS
1.5.1.1 Zalety wysyłania krótkich wiadomości tekstowych
1.5.1.2 Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych za pomocą Internetu
1.5.2 Usługa wysyłania MMS-ów
1.5.2.1 Możliwości usługi wysyłania MMS-ów
1.5.3 Usługa m-commerce – przyjmowanie opłat za parkowanie – WaPark
1.5.3.1 Opis centrum systemu WaPark
1.5.3.2 Jak korzystać z usługi WaPark SMS
1.5.3.3 Telefonia komórkowa a m-commerce
1.5.3.4 Karta SIM – kartą kredytową
1.5.4 Przykłady serwisów informacyjnych dostępnych na polskim rynku
1.5.4.1 Usługi głosowe – Plus GSM
1.5.4.2 Realizacja usług dostępu do Internetu
1.5.4.3 Usługa dostępu do firmowej sieci komputerowej klienta
1.5.4.4 Usługa odsłuchania poczty elektronicznej
1.5.4.5 Realizacja usług za pomocą kart SIM
1.6 Techniki reprezentacji usług

Rozdział 2
2 Model procesów biznesowych
2.1 Charakterystyka usług
2.1.1 Charakterystyka usługi „obsługa klienta w punkcie obsługi klienta”
2.1.2 Charakterystyka usługi „obsługa klienta poprzez połączenie telefoniczne

Rozdział 3
3 Projekt systemu informowania o usługach operatora
3.1 Model analityczny realizowanych usług
3.1.1 Usługa informowania o wysyłaniu wiadomości MMS – informowanie poprzez sieć Internet
3.1.2 Usługa informowania o wysyłaniu wiadomości SMS – informowanie w punkcie obsługi klienta
3.2 Określenie wymagań na system
3.2.1 Struktura procesu
3.2.2 Proces pozyskiwania wymagań
3.2.3 Wstępna reprezentacja wymagań
3.2.4 Wstępna analiza wymagań
3.2.5 Grupowanie wymagań
3.2.5.1 Wymagania funkcjonalne
3.2.5.2 Wymagania niefunkcjonalne
3.2.6 Prezentacja wymagań
3.2.6.1 Charakterystyka realizacji usługi informowania o nowościach i promocjach – informowanie poprzez sieć Internet
3.2.6.2 Charakterystyka realizacji usługi informowania o zawieraniu umów – informowanie w punkcie obsługi klienta
3.2.6.3 Charakterystyka realizacji usługi informowania o numerach telefonów abonentów – informowanie poprzez połączenie telefoniczne

Rozdział 4
4. Implementacja wybranych mechanizmów informowania o usługach
4.1 Strona internetowa
4.1.1 Sposób wyświetlania informacji dotyczącej usługi
4.2 Web service
4.2.1 Wprowadzenie do Web service
4.2.2 Wymagania wobec architektury systemów e-biznesowych
4.2.3 Komunikacja między rozproszonymi komponentami
4.2.4 Model protokołu komunikacji opartego na XML
4.2.5 SOAP – Simple Object Access Protocol
4.2.6 WSDL – Web Services Descripion Language
4.2.7 UDDI – Universal Description, Discovery and Integration
4.2.8 Aplikacja systemu informowania o usługach operatora telefonii komórkowej poprzez web service
4.2.8.1 Wyświetlanie zawartości portalu
4.2.8.2 Wyświetlanie wiadomości z list dyskusyjnych
4.2.8.3 Przeglądanie zawartości katalogu
4.2.8.4 Integracja katalogów dostawców aparatów GSM
4.2.8.5 Przeglądanie regulaminu usług
4.2.8.6 Przeszukiwanie repozytorium schematów
4.2.8.7 Przeszukiwanie rejestru usług
4.2.9 Podsumowanie web service
4.2.10 Zalecenia do tworzonego systemu web service dla projektu systemu informowania o usługach operatora telefonii komórkowej
4.3 Model bazy danych
4.3.1 Model obiektów
4.3.2 Model klas
4.3.3 Schemat bazy danych

Podsumowanie

Załączniki
Nr 1 „Przedstawienie problemu dla systemu informowania o usługach operatora”
Nr 2 „Słownik dla systemu informowania o usługach operatora”
Nr 3 „Wizja systemu informowania o usługach operatora”
Nr 4 „Lista wymagań systemowych dla projektu systemu inf. o usługach operatora”
Nr 5 „Regulamin świadczenia usług przez operatora”
Nr 6 Ilustracja komunikacji bez pośredników
Nr 7 Ilustracja komunikacji z pośrednikami
Nr 8 Wiązanie do różnych protokołów transportowych
Nr 9 Diagramy uzupełniające

Wykaz literatury
Wykaz rysunków
Wykaz diagramów

image_pdf