Analiza i ocena sytemu dystrybucji dla sieci Renault (SERDE)

Praca magisterska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Wstęp 4

Rozdział 1. Pojęcie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa.
1.1. Dystrybucja jako element marketingu 6
1.2. Dystrybucja jako element logistycznego zarządzania firmą 23
1.3. Nowoczesne systemy dystrybucji 27

Rozdział 2. Charakterystyka firmy FOMAR.
2.1. Renault i Renault Polska 32
2.2. Miejsce firmy FOMAR w sieci Renault Polska 37
2.3.Działalność firmy 40
2.4.Struktura organizacyjna firmy 43
2.5. Pozycja a finansowa firmy 45

Rozdział 3. Prezentacja i ocena systemu SEDRE.
3.1. System SEDRE w praktyce 49
3.2. Porównanie systemu SEDRE z poprzednio obowiązującym
systemem Tandem 58
3.3. Ocena i perspektywy systemu SEDRE 61

Zakończenie 65

Literatura 67
Spis rysunków 68
Spis tabel 69

image_pdf