Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej

magisterska, GWSH Katowice

ROZDZIAŁ I.
PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCE USŁUGI PRZEWOZU OSÓB – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1. Przewóz osób jako element systemu transportowego
2. Proces uruchomienia firmy przewozowej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i
finansowe
3. Prawa i obowiązki przewoźnika
4. Podstawowe problemy ekonomiki w przedsiębiorstwie przewozowym – rola organów
koordynujących na działalność w zakresie przewozu osób

ROZDZIAŁ II.
ZASOBY FIRMY PRZEWOZOWEJ JAKO PODSTAWOWY ELEMENT KONKURENCYJNOŚI
1. Zasoby rzeczowe przewoźnika
1.1. Infrastruktura transportu i technologie przewozu
1.2. Techniczne wyposażenie przewoźników a wygoda i komfort pasażerów
1.3. Aspekt ekologiczny w działalności przewoźnika – emisja spalin, certyfikat
EURO
2. Pracownicy firmy przewozowej – rola personelu w strategii działania firmy
2.1. Kwalifikacje zawodowe kierowców
2.2. Czas pracy kierowców – pojęcie, normy, rozliczanie
2.3. Obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców– przyrządy techniczne

ROZDZIAŁ III.
POZOSTAŁE PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI PRZEWOŹNIKA OSÓB
1. Rozrachunki publiczno-prawne przewoźnika
2. System ubezpieczeń w firmie przewozowej
3. Odpowiedzialność przewoźnika
4. Umowy międzynarodowe

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I OCENA JAKOŚCI USŁUG W FIRMIE PRZEWOZOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA „X”
1. Charakterystyka podmiotu badań
2. Cel i metodyka badań
3. Prezentacja wyników badania
4. Wnioski i zalecenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

image_pdf