Analiza i ocena działalności hotelu X.

Praca magisterska z Warszawy – turystyka i hotelarstwo.

Wstęp
Rozdział I. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie
1.1. Rynek i produkt turystyczny
1.2. Warunki prawne
1.3. Warunki materialne
1.3.1. Sezonowość ruchu turystycznego
1.3.2. Rynek – segmentacja
1.3.3. Założenia programowe obiektu
1.4. Jakość w usługach hotelarskich
Rozdział II. Prowadzenie działalności hotelarskiej
2.1. System klasyfikacji i kategoryzacji zakładów hotelarskich
2.2. Rodzaje usług hotelu
2.3 Schemat organizacyjny hotelu
2.3.1. Komórki funkcjonalne
2.3.2. Komórki usługotwórcze
2.3.3. Komórki pomocnicze
2.4. Analiza SWOT
Rozdział III. Organizacja marketingu w hotelach
3.1. Produkt – kreowanie produktu turystycznego hoteli
3.2. Ceny w hotelarstwie
3.3. Kanały dystrybucji
3.4. Promocja produktu hoteli
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków

image_pdf