Analiza efektywnościowa systemu ocen pracowniczych

102 strony, 56 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. MOTYWOWANIE PERSONELU W PROCESIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
1.1. Istota motywowania do pracy
1.2. Ewolucja podejść do motywacji
1.3. Nowoczesne koncepcje motywowania
1.4. Metody diagnozowania systemu motywowania

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE OCEN PRACOWNICZYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ORGANIZACJI
2.1. Istota i cele oceny pracowników
2.2. Formy oceny pracowniczej
2.3. Wymagania i oczekiwania stawiane systemom ocen pracowniczych
2.4. Kontrowersje wokół systemów ocen pracowniczych

ROZDZIAŁ III. OCENA PRACOWNIKÓW W FIRMACH PZ CUSSONS I AVON COSMETICS POLSKA
3.1. Charakterystyka i przedmiot działalności firmy PZ Cussons Polska S.A.
3.2. Historia i przedmiot działalności firmy firmy Avon Cosmetics Polska
3.3. Zasady funkcjonowania systemu ocen pracowników firmy PZ Cussons Polska S.A. i Avon Cosmetics Polska
3.3.1. System ocen pracowników firmy PZ Cussons Polska S.A.
3.3.2. System ocen pracowników firmy Avon Cosmetics Polska

ROZDZIAŁ IV. PORÓWNANIE I ANALIZA SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW W FIRMACH PZ CUSSONS I AVON COSMETICS POLSKA
4.1. Metody i techniki oceniania pracowników PZ Cussons Polska S.A.
4.2. Metody i techniki oceniania pracowników w Avon Cosmetics Polska
4.3. Porównanie metod systemu ocen pracowniczych w PZ Cussons Polska S.A. i Avon Cosmetics Polska
4.4. Analiza efektywnościowa systemu ocen pracowniczych

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

image_pdf
Kategorie ZZL