Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa

Wszystkie środki trwałe wykorzystywane w przedsiębiorstwie w wielu powtarzających się cyklach produkcyjnych zużywają się stopniowo, przenosząc wartość zużycia na wytworzone wyroby.

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych
1.1. Pojęcie środków trwałych i ich klasyfikacja
1.2. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych
1.3. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne

Rozdział II. Zasady i metody polityki amortyzacyjnej
2.1. Fizyczne, ekonomiczne i prawne zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.2. Istota i  funkcje  amortyzacji
2.3. Metody amortyzacji
2.4  Amortyzacja wg ustawy o rachunkowości
2.5  Amortyzacja w ujęciu podatkowym

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa Softbank S.A.
3.1 Geneza i zakres działalności przedsiębiorstwa Softbank S.A.
3.2 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przedsiębiorstwie Softbank S.A.
3.3. Metody amortyzacji aktywów trwałych w przedsiębiorstwie Softbank S.A.

Rozdział IV. Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa Softbank S.A.
4.1 Aktywa  podlegające amortyzacji w przedsiębiorstwie
4.2. Wpływ odpisów amortyzacyjnych na zysk przedsiębiorstwa /wg stanu faktycznego/
4.3. Wpływ metod amortyzacji na pozytywny wynik przedsiębiorstwa
4.4. Wpływ metod amortyzacji na negatywny wynik przedsiębiorstwa

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf