Alianse strategiczne – nowy sposób konkurowania

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Ma 78 stron.

WSTĘP

Rozdział 1. ALIANS STRATEGICZNY JAKO SZCZEGÓLNA FORMA ZBLIŻANIA SIĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI
1.1. HISTORIA ALIANSÓW
1.2. DEFINICJA ALIANSU STRATEGICZNEGO

Rozdział 2. LOGIKA ZAWIERANIA ALIANSÓW.
2.1. TEORIE DOTYCZĄCE ALIANSÓW
2.2. EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE NURTY ALIANSÓW

Rozdział 3. PODSTAWOWE RODZAJE ALIANSÓW STRATEGICZNYCH

Rozdział 4. FORMY PRAWNE ZAWIERANIA I ORGANIZOWANIA ALIANSÓW STRATEGICZNYCH

Rozdział 5. ALIANSE W SEKTORZE PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO
5.1. PROGNOZA ROZWOJU ŚWIATOWEGO LOTNICTWA DO 2016 ROKU
5.2. NAJNOWSZY RANKING LINII LOTNICZYCH
5.3. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO
5.4. POROZUMIENIE PRZEWOŹNIKÓW

Rozdział 6. PREZENTACJA I ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH ALIANSÓW
6.1. ONEWORLD – jako przykład koncentracji
6.2. STAR ALIANCE – przykład zarządzania aliansem
6.3. SKYTEAM
6.4. QUALIFLAYER

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf