Agresja werbalna wśród młodzieży na przykładzie szkół licealnych

Praca ma ponad 100 stron, oceniona na bdb z wyróżnieniem, własna metodologia, wysoka jakość pracy

Wstęp

Część I

1.    Geneza agresji
1.1.  Mechanizmy powstawania agresji
1.2.  Teorie wyjaśniające źródła agresji
1.2.1   Teoria Freuda
1.2.2   Teoria Lorenza
1.2.3   Teoria frustracji
1.2.4   Teoria Berkovitza
1.2.5   Teoria Fromma

2. Przyczyny i formy agresji
2.1. Przyczyny agresji
2.1.1   przyczyny tkwiące w rodzinie
2.1.2   przyczyny tkwiące w szkole
2.1.3   przyczyny tkwiące w mediach
2.1.4   wpływ grupy rówieśniczej

2.2. Podział agresji ze względu na formę
2.2.1   bullying

2.2.2   fizyczna
2.2.3   werbalna

3. Agresja werbalna wśród młodzieży szkolnej jako zjawisko społeczne
3.1. Problematyka agresji werbalnej jako zjawisko społeczne
3.2. Przejawy agresji słownej wśród młodzieży szkolnej
3.3.  Skutki agresji słownej w szkole
3.4. Proponowane formy przezwyciężenia agresji

CZEŚĆ II

1.    Metodologia badań własnych

1.1 Cele badania
1.2 Wybrana metoda badania
1.3 Przebieg i charakteryzacja badania
1.4 Przedstawienie wyników
1.5 Analiza wyników
1.6 Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania

Podsumowanie

Piśmiennictwo

Załączniki

image_pdf