A speech-act analysis of persuasive discourse in Shakespeare’s Macbeth

Praca licencjacka. Wydział filologii angielskiej Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Praca obroniona na ocenę bardzo dobrą u doktora Jacka Fabiszaka.

CONTENTS

INTRODUCTION

PART ONE Speech acts: different approaches to speech acts
1.1 Introduction
1.2 The definition of a speech act
1.3 Two approaches to speech acts
1.3.1 Austin’s theory of speech acts
1.3.2 Searle’s theory of speech acts
1.4 The concept of a macro-speech act
1.5 Conclusion

PART TWO Speech acts in Macbeth
2.1 Introduction
2.2 Dialogues in Macbeth
2.2.1 Exchange between Macbeth and Lady Macbeth (1.7.)
2.2.2 Exchange between Macbeth and the two Murderers (3.1.)
2.3 Conclusion

CONCLUSION
BIBLIOGRAPHY

image_pdf