Żywice (laminaty)

Spis treści poniżej:

1. Wstęp
2. Cel i zakres pracy
3. Studia literaturowe
3.1. Ogólna charakterystyka żywic
3.1.1. Żywice epoksydowe
3.1.2. Żywice poliestrowe
3.2.Materiały wzmacniające
3.2.1. włókna szklane
3.2.2.materiały wzmacniające na bazie włókna szklanego
3.3 Ścinanie wewnątrz warstwowe laminatów
3.4. Teoria mechanizmów wiązania na powierzchni rozdziału włókno – polimer
3.4.1. Teoria wiązań chemicznych
3.4.2. Teoria zwilżania powierzchni
3.4.3. Teoria warstwy deformowanej
3.4.4. Teoria warstwy wiązanej
4. Praca własna
4.1. Wykonanie próbek do badań
4.2. Zestawienie wyników badań
4.3. Omówienie wyników badań
5. Wnioski
6. Wykaz literatury

image_pdf