Życie prywatne cesarzy rzymskich od Oktawiana Augusta do Aleksandra Sewera

Prace magisterska, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 80 stron

Wstęp s.3
Rozdział I – Rzymski model wychowania i kształcenia w epoce pryncypatu s.7
Rozdział II – Działalność cesarzy na polu literatury i sztuk pięknych oraz ich rola jako mecenasów s.23
Rozdział III – Sport i ruch w życiu prywatnym cesarzy s.47
Zakończenie s.72
Bibliografia s.74

image_pdf