Życie i twórczość Leona Sapiehy

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Ma 56 stron.

Wprowadzenie.

Rozdział pierwszy.
Życiorys.
1.1. Młodość.
1.2. Pierwsza wojna światowa.
1.3. Lata 1918 – 1920.
1.4. Lata międzywojenne.
1.5. W służbie Armii Krajowej podczas drugiej wojny światowej.

Rozdział drugi.
Poglądy Leona Sapiehy o Murzynach w trakcie jego wypraw w Afryce.

Rozdział trzeci.
Rady dla Europy zawarte w przemówieniu w Rzymie.

Zakończenie.
Bibliografia.

image_pdf