Zwalczanie terroryzmu i jego związek z bezpieczeństwem lotniczym

71 stron, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp

1.    Terroryzm
1.1.    Co to jest terroryzm?
1.2.    Rodzaje terroryzmu
1.3.    Przykłady terroryzmu

2.    Zwalczanie terroryzmu
2.1.    Podstawy prawne zwalczania terroryzmu
2.1.1.    Konwencja światowa w Sao Paulo
2.1.2.    Cywilnego (ICAO) Konwencja chicagowska i powołanie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
2.1.3.    Konwencje międzynarodowe w zakresie ochrony transportu lotniczego
2.2.    Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu lotniczego

3.    Bezpieczeństwo lotnicze
3.1.    Struktura ochrony i bezpieczeństwa w lotnictwie
3.2.    Działania służb specjalnych
3.3.    Procedura postępowania z pasażerami naruszającymi warunki przewozu

Zakończenie
Załączniki
Bibliografia

image_pdf