Znaczenie przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie

praca zaliczeniowa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W SKALI GLOBALNEJ 3

1.1 ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PONADNARODOWYCH MNE 3
1.2 POJĘCIE GLOBALIZACJI 3
1.3. WPŁYW TURYSTYKI W GOSPODARCE 4
1.4. PRZYKŁADY KRAJÓW O ZNACZĄCEJ ROLI PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO 4
1.5. NAJWIĘKSI GRACZE NA ŚWIECIE 6
1.6. TRENDY W ŚWIATOWYM TURYŹMIE 9
1.7. INTEGRACJA 10
1.8. ZAGROŻENIA TURYSTYKI ŚWIATOWEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH 10

ROZDZIAŁ II ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W POLSCE 11

2.1. LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2004 ROKU 11
2.2. PRZYCHODY Z TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ ZA OSTATNIE 3 LATA 12
2.3. AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW 12
2.4. PROGNOZA TURYSTYKI NA NAJBLIŻSZE LATA 13
2.5. NAJWIĘKSI GRACZE W POLSCE 14
2.6. OCENA TURYSTYKI PO WEJŚCIU DO UE 15

ROZDZIAŁ III OGRÓD ZOOLOGICZNY W GDAŃSKU OLIWIE 16
3.1.UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE 16
3.2. ZNACZENIE TURYSTYCZNE OGRODU 17
3.3. DZIAŁALNOŚĆ OLIWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO 18

ROZDZIAŁ IV IDEA STWORZENIA NOWEGO PRODUKTU NA TERENIE OGRODU 19
4.1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 19
4.2. PLAN MARKETINGU 19

ZAŁĄCZNIK 21

SŁOWNIK 24

ZAKOŃCZENIE 26

BIBLIOGRAFIA 27

image_pdf