Znaczenie niemieckiego systemu bankowego w kształtowaniu europejskiego systemu bankowego

praca licencjacka
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wydział Finansów i Informatyki

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1
RAMY PRAWNE BANKOWOŚCI NIEMIECKIEJ
1.1. Wprowadzenie
1.2. Ustawowe podstawy działania banku w Republice Federalnej Niemiec
1.3. Ustawa Bankowa
1.4. Zasada I i I a
1.5. Zasada II i III
1.6. Posumowanie
ROZDZIAŁ 2
ZARYS NIEMIECKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO
2.1. Wprowadzenie
2.1. Struktury organizacyjne Niemieckiego Banku Federalnego
2.2. Bundesbank jako organizm finansowy
2.3. Banki niemieckie
2.3.1. Bankowość uniwersalna
2.3.2. Bankowość specjalna
2.4. Zadania polityki pieniężnej Bundesbanku
2.5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 3
NIEMIECKI A EUROPEJSKI SYSTEM BANKOWY
3.1. Wprowadzenie
3.2. Banki w prawie unijnym
3.3. Proces harmonizacji niemieckiego prawa bankowego z wytycznymi Unii Europejskiej
3.4. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych
3.5. Polityka pieniężna Europejskiego Systemu Banków Centralnych
3.6. Instrumenty polityki pieniężnej
3.7. Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 61

image_pdf