Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej

Licencjat, WSPIZ w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp. Praca liczy 70 stron.

Wstęp 3

Rozdział I. Giełda Papierów Wartościowych
1.1. Pojęcie i cechy Giełdy Papierów Wartościowych
1.2. Pośrednicy w obrocie papierami wartościowymi
1.3. Rodzaje papierów wartościowych realizowanych na giełdzie
1.3.1. Akcje
1.3.2. Obligacje

Rozdział II. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
2.1. Podstawy prawne obrotu papierami wartościowymi
2.2.Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
2.3. Indeksy giełdowe
2.4. System Warset
2.4.1. Notowania jednolite
2.4.2. Notowania ciągłe
2.4.3. Rodzaje zleceń
Rozdział III. Miejsce i znaczenie giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej
3.1. Charakterystyka gospodarki rynkowej
3.2. Rynek kapitałowy jako jeden z najważniejszych segmentów gospodarki rynkowej
3.3. Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce rynkowej

Zakończenie
Spis literatury
Sp tabel
Spis schematów

image_pdf