Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa

praca magisterska, 120 stron, Płock 2001

Skrócony spis treści, każdy rozdział zawiera podrozdziały

wstęp
Rozdział I. Ogólne problemy rozwoju przedsiębiorstw
Rozdział II. Istota analizy finansowej
Rozdział III. Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa
Rozdział IV. Wskaźnik efektywności finansowej przedsiębiorstwa
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf