Zmiany w przedsiębiorstwach w wyniku restrukturyzacji np. sektora alkoholi

85 stron, 49 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I Istota restrukturyzacji 5
1.1. Pojęcie i przyczyny restrukturyzacji 5
1.2. Cele i rodzaje restrukturyzacji 10
1.3. Obszary zmian restrukturyzacji 18
1.3.1 Szanse wynikające z restrukturyzacji 21
1.3.2. Bariery procesów restrukturyzacyjnych 23
1.3.3. Bariery wewnętrzne 24
1.3.4. Bariery zewnętrzne 27

Rozdział II. Pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji dla gospodarki 31
2.1. Tło historyczne, oraz polityczne uwarunkowania reform 31
2.1.1. Próba modelu finansowania restrukturyzacji 35
2.2. Plan Balcerowicza oraz skutki transformacji systemowej i gospodarczej 40
2.3. Uwarunkowania polityczne i organizacyjne restrukturyzacji 44
2.3.1. Skutki opóźnień restrukturyzacji 54

Rozdział III. Przekształcenia własnościowe przemysłu spirytusowego w Polsce 55
3.1. Charakterystyka krajowego rynku alkoholi na tle światowych trendów 55
3.2. Analiza krajowego przemysłu spirytusowego 59
3.2.1. Produkcja i spożycie napojów alkoholowych 59
3.2.2. Charakterystyka głównych uczestników sektora wyrobów i dystrybucji rynku alkoholi 63
3.3. Charakterystyka ekonomiczno-finansowa branży spirytusowej w Polsce 65
3.4. Prywatyzacja i jej skutki dla sektora alkoholi 68
3.5.  Przemysł spirytusowy w Polsce w warunkach unijnych 74

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 84
Spis rysunków 85

image_pdf