Zmiany społeczno-gospodarcze w gminie Łomża

42 strony, 23 pozycje w bibliografii

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I METODYCZNE 2
1. Podstawowe pojęcia 2
2. Założenia wyjściowe 4

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA, SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA I GOSPODARCZA GMINY ŁOMŻA 8

1. Położenie administracyjne gminy 8
1.1. Powierzchnia gminy 8
1.2. Funkcje gminy 9

2. Charakterystyka przyrodnicza 10
2.1. Sieć hydrograficzna 10
2.2. Struktura użytków 12
2.3. Fauna 14

3. Charakterystyka społeczno – demograficzna 15
3.1. Ludność 17
3.2. Warunki mieszkaniowe 19
4. Charakterystyka gospodarcza 19
4.1. Usługi 20
4.2. Działalność gospodarcza 24

5. Infrastruktura techniczna 26
5.1. Sieć wodociągowa 26
5.2. Sieć kanalizacyjna 27
5.3. Gospodarka odpadami 28
5.4. Sieć energetyczna i gazowa 28
5.5. Sieć telekomunikacyjna 29
5.6. Sieć drogowa 29
6. Charakterystyka finansów gminy 30

Zakończenie 38
Bibliografia 40

image_pdf