Zjawisko terroryzmu na świecie

wspaniały materiał do wykorzystania w swojej pracy magisterskiej – aż 174 strony, 64 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Problemy teoretyczne terroryzmu    4
1. Geneza terroryzmu    4
2. Wpływ przyjętych kryteriów oceny na klasyfikacje zjawiska    10
3. Definicje i typologia terroryzmu    16

Rozdział II. Różnorodność zjawiska terroryzmu po 1945 roku    32
1.Terroryzm w Europie zachodniej    32
1.1. Niemcy    32
1.2. Francja    41
1.3. Wielka Brytania    42
1.4. Hiszpania    49
2. Terroryzm na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej    57
2.1. Izrael    57
2.2. Egipt    64
2.3. Iran    67
2.4. Algieria    71
2.5. Inne kraje regionu    73
3.Terroryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej    76

Rozdział III. Społeczeństwo w obliczu terroryzmu    92
1. Udział mediów w tworzeniu obrazu terroryzmu    92
2. Oddziaływanie terroryzmu na sferę psychiczną człowieka.    98
3. Oddziaływanie w sferze politycznej (bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe).    104
3.1. Ujęcie terroryzmu w aktach normatywnych    104
3.2. Fizyczne zwalczanie terroryzmu    127
4. Oddziaływanie w sferze gospodarczo-ekonomicznej    141

Zakończenie    166
Bibliografia    169
Spis rysunków    174

image_pdf