Zintegrowane systemy zarządzania ISO

licencjacka – Uniwersytet Śląski

Wstęp.
Rozdział I. Zintegrowane systemy zarządzania ISO.
1. System jakości wg PN-ISO 9002.
2. System zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001.
3. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO 18001.
Rozdział II. Organizacja prac przy wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.
1. Przygotowanie firmy do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.
2. Audit wewnętrzny i zewnętrzny.
3. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Rozdział III. Proces certyfikacji.
1. Prace przygotowawcze nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
2. Audit wewnętrzny.
3. Certyfikacja firmy.
Podsumowanie.
Bibliografia.
Spis tabel.

image_pdf