Zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej

Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Wstęp

Rozdział I.
Finansowanie działalności gospodarczej
1. Istota finansowania działalności gospodarczej
2. Charakterystyka zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej
2.1. Zewnętrzne krótkoterminowe finansowanie obce
2.2. Zewnętrzne długoterminowe finansowanie obce
3. Cechy i koszt kapitału obcego
4. Struktura kapitału a wartość firmy

Rozdział II.
Kredyt bankowy jako Źródło finansowania
1. Istota kredytu
2. Przebieg postępowania kredytowego
3. Umowa kredytowa
4. Rodzaje i formy zabezpieczeń kredytów bankowych
5. Czynniki wpływające na cenę kredytu
6. Ocena kredytu jako Źródła finansowania

Rozdział III.
Leasing i faktoring jako Źródła finansowania przedsięwzięć
1. Leasing
1.1. Przedmiot i uczestnicy transakcji leasingowych
1.2. Podstawowe formy leasingu
1.3. Wady i zalety leasingu
2. Faktoring
2.1. Podmioty i przedmiot faktoringu
2.2. Formy faktoringu
2.3. Wady i zalety faktoringu

Rozdział IV.
Kapitał zagraniczny w procesie finansowania działalności gospodarczej
1. Dostęp do kapitału zagranicznego
2. Programy pomocowe Unii Europejskiej dla Polski

Wnioski końcowe

Wykaz rysunków i tabel

Literatura

image_pdf