Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich

Praca porusza temat zbrodni katyńskiej i jej wpływu na relacje polsko-rosyjskie.

Wstęp

Rozdział I. Katyń – tło historyczne
1.1. Wstęp do wydarzeń
1.2. Polscy jeńcy w ZSRR
1.3. Mord w lesie katyńskim
1.4. Fałszowanie i zatajanie zbrodni
1.5. Oficjalne ujawnienie zbrodni

Rozdział II. Relacje polsko-rosyjskie
2.1. Stosunki polsko-rosyjskie do czasu II wojny światowej
2.2. Relacje polsko-rosyjskie po roku 1940
2.3. Polska i Rosja po 1989 roku

Rozdział III. Zbrodnia katyńska współcześnie
3.1. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w 2005 roku
3.2. Zbrodnia katyńska w oczach współczesnych Rosjan
3.3. Katastrofa pod Smoleńskiem w 2010 roku
3.4. Wpływ zbrodni katyńskiej na relacje z Rosją

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Zbrodnia katyńska to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski. Polegała na zamordowaniu wiosną 1940 roku przez radzieckie władze NKWD tysięcy polskich oficerów, którzy zostali uwięzieni w obozach jenieckich na terenie ZSRR. Zbrodnia ta miała ogromny wpływ na relacje polsko-rosyjskie, które do dziś pozostają skomplikowane i napięte.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tła historycznego zbrodni katyńskiej oraz omówienie wpływu tego tragicznego wydarzenia na relacje polsko-rosyjskie.

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu, zakończenia i bibliografii. Rozdział I poświęcony będzie opisowi samej zbrodni oraz procesowi jej ukrywania i ujawnienia. Rozdział II omówi stosunki polsko-rosyjskie w różnych okresach historycznych, począwszy od przedwojennych relacji, przez okres powojenny, aż po czasy współczesne. Rozdział III skupi się na obecnej sytuacji i przedstawi m.in. wyniki śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej w 2005 roku, stanowiska Rosjan w kwestii zbrodni katyńskiej oraz wpływ tej zbrodni na relacje polsko-rosyjskie po katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku.

Praca ma na celu przybliżenie czytelnikowi złożoności relacji polsko-rosyjskich oraz pokazanie, jak ważną rolę w kształtowaniu tych relacji odegrała zbrodnia katyńska. W pracy zostaną wykorzystane źródła historyczne oraz prace naukowe poświęcone tej tematyce.

image_pdf