Zawody na rynku nieruchomości

38 stron, 26 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości    3
1. Pojęcie rynku nieruchomości    3
2. Cechy rynku nieruchomości    9
3. Uczestnicy rynku nieruchomości    17

Rozdział II. Analiza zawodów uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami    24
1. Rzeczoznawcy majątkowi    24
1.1.    Regulacje prawne dotyczące zawodu    24
1.2. Działalność rzeczoznawców majątkowych    27
1.3. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców    29
2. Zarządcy nieruchomości    30
1.1. Aspekty prawne zawodu zarządcy    30
1.2. Miejsce i rola zarządcy na rynku nieruchomości    30
1.3. Zarządzanie nieruchomością i odpowiedzialność zawodowa    30
3. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami    30
1.1. Sytuacja prawna pośrednika    32
1.2. Działalność pośredników i standardy zawodowe    32
1.3. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna pośrednika    32
4. Cechy wspólne oraz różnice licencjonowanych specjalistów rynku nieruchomości    32

Rozdział III. Kształtowania się rynku nieruchomości    33
1. Wpływ zawodów na rozwój, sprawność i bezpieczeństwo rynku nieruchomości    33
2. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku    33
3. Perspektywa działalności zawodowej  w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości    33

Zakończenie – wnioski    34
Bibliografia    37

image_pdf