Zawieszenie postępowania podatkowego

Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Katowicach

Wstęp

Rozdział I
Zasady ogólne postępowania podatkowego
1.1 Pojęcie oraz istota postępowania
podatkowego
1.2 Ogólna charakterystyka zasad
postępowania podatkowego

Rozdział II
Podmioty i przedmiot postępowania podatkowego
2.1 Strony postępowania podatkowego
2.2 Podmiot i przedmiot postępowania
podatkowego

Rozdział III
Przesłanki obligatoryjne zawieszenia postępowania podatkowego
3.1 Śmierć strony
3.2 Uzależnienie od rozstrzygnięcia
zagadnienia wstępnego przez
inny organ lub sąd
3.3 Śmierć przedstawiciela ustawowego
strony. Utrata przez stronę
lub jego przedstawiciela ustawowego
zdolności do czynności prawnych
3.3 W sprawie przeniesienia
odpowiedzialności na osoby trzecie

Rozdział IV
Przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania podatkowego

Rozdział V
Forma rozstrzygnięcia w sprawie zawieszenia postępowania podatkowego

Rozdział VI
Skutki zawieszenia postępowania podatkowego
6.1 Wstrzymanie biegów terminów
6.2 Wpływ zawieszenia postępowania
podatkowego na bieg terminów
materialnoprawnych
6.3 Inne skutki zawieszenia postępowania
podatkowego
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf