Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce i agroturystyce

97 stron, 47 pozycji w bibliografii, ankieta

Wstęp    2

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka żywności ekologicznej    4
1.1. Żywność ekologiczna- (pojęcia- definicje)    4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej    10
1.3. Akty prawne ( uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące)    16

Rozdział 2. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych    25
2.1. Produkcja i formy przetwarzania    25
2.2. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania    33
2.3. Wartości odżywcze żywności ekologicznej    38

Rozdział 3. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce    47
3.1. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski    47
3.2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce    52
3.3. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej    60

Rozdział 4. Żywność ekologiczna jako walor turystyczny w świetle przeprowadzonych badań własnych    67
4.1. Metodologia badań własnych    67
4.2. Analiza wyników badań    70
4.3. Wnioski    78

Zakończenie    86
Bibliografia    88
Spis tabel i rysunków    92
Aneks    93

image_pdf