Zastosowanie standardu XML do budowy rozproszonych systemów informacyjnych

Typ: inżynierska / Uczelnia: Politechnika Zielonogórska (aktualny Uniwersytet Zielonogórski) / Ocena pracy: 4.5

Pełny tytuł: Zastosowanie standardu wymiany dokumentów XML do budowy rozproszonych systemów informacyjnych w Javie

Spis treści
1. Wstęp 6
1.1. Wprowadzenie 6
1.2. Cel pracy 8
1.3. Zakres pracy 8
1.4. Opis i zasada działania programu 8
2. Narzędzia 11
2.1. Potrzebne narzędzia 11
2.1.1. JDK (Java Developement Kit) – wersja 1.1.7 lub wyższa 11
2.1.2. Serwer WWW 11
2.1.3. Kawa 12
2.1.4. Pozostałe narzędzia 12
2.2. Konfiguracja narzędzi 12
2.2.1. Konfiguracja JDK i proces tworzenia aplikacji Javy z pomocą JDK 12
2.2.2. Konfiguracja serwera WWW 13
2.2.2.1. Konfiguracja serwera Tomcat 13
2.2.2.2. Konfiguracja Apache i JServ 15
2.2.2.3. Konfiguracja JSWDK 16
2.2.3. Konfiguracja Kawy 18
3. Wybór metody programowania na podstawie aplikacji 19
3.1. Programowanie rozproszone 19
3.2. Identyfikacja komputera w sieci 20
3.3. Serwer i klient 21
3.4. Socket i URL 21
3.5. Serwlety 23
3.5.1. Co to jest serwlet 23
3.5.2. Architektura i cykl życia serwletu 24
3.5.3. Serwlety HTTP 26
4. XML – rozszerzalny język znaczników 29
4.1. Czym jest XML? 29
4.2. Różnice między XML a HTML 30
4.3. Struktura dokumentu XML 32
4.4. Zastosowanie arkusza stylów 35
4.4.1. Korzyści z zastosowania arkusza stylów 35
4.4.2. Dobieranie elementu według ID 39
4.4.3. Dobieranie elementu według nazwy 39
4.4. Badanie poprawności dokumentu XML 40
4.4.1. Instalacja DXP 41
4.4.2. Uruchamianie DXP 41
4.5. Dokument XML 42
4.5.1. Dokument XML jako plik tekstowy 42
4.5.2. Dokument XML jako ciąg zdarzeń 42
4.5.3. Dokument XML jako struktura drzewiasta 45
5. Etapy w projektowaniu aplikacji 46
5.1. Wybór metody 46
5.2. SAX 46
5.3. Obiektowy Model Dokumentu 48
5.3.1. Możliwości Obiektowego Modelu Dokumentu 48
5.3.2. Działanie parsera DOM 50
5.4. Etapy projektowania 51
5.4.1. Zaprojektowanie DTD 51
5.4.2. Zaprojektowanie struktury dokumentów XML 52
5.4.3. Projektowanie arkusza stylów 53
5.4.4. Zapoznanie się ze strukturą dokumentów XML 56
5.4.5. Odczytywanie adresów dokumentów XML z plików z zasobami 56
5.4.6. Odczytywanie dokumentów XML 57
5.4.7. Operacje na danych odczytanych z dokumentów XML 58
5.4.8. Wyświetlanie efektów na stronie WWW 61
5.4.9. Interakcja z użytkownikiem 61
5.4.10. Wyświetlanie polskich znaków 63
5.4.11. Przykład użycia Javy do generowania dokumentów HTML 64
6. Wnioski 67
6.1. Korzyści i usprawnienia 67
6.2. Problemy i rozwiązania 67
Spis rysunków 69
Spis tabel 69
Literatura 70
Załączniki 70

image_pdf