Zastosowanie instalacji solarnych jako odnawialnych źródeł energii ogrzewania…

Praca Inżynierska

Spis treści

1.Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Rodzaje kolektorów słonecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1. Kolektory skupiające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. Kolektory bezobrazowe typu CPC . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3. Kolektory płaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Metody projektowania systemów słonecznych . . . . . . . . . . . 13
3.1. Metoda wykresu f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2. Metoda wykresu Φ – f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3. Metoda SEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.Problemy związane z automatyzacją instalacji solarnych . . . . . . . 32
4.1. Określenie kierunku bezpośredniego promieniowania słonecznego
względem obiektu na niej leżącego(kolektora słonecznego) . . . . 32
4.2. Pochylenie optymalne kolektora jako odbiornika promieniowania
słonecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3. Pozycjonowanie kolektorów słonecznych . . . . . . . . . . . 38
4.4. Optymalne położenie kolektorów słonecznych . . . . . . . . . 41
5. Sterowanie instalacją solarną . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.Obieg kolektor słoneczny-wymiennik i wymiennik-akumulator . . . 45
5.2. Obieg akumulator – wymiennik i wymiennik – instalacja użytkowa . 48
6. Przykład instalacji solarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7. Tablice parametrów termofizycznych czynników najczęściej wykorzystywanych w kolektorach słonecznych . . . . . . . . . . . . 52
8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.Wykaz oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

image_pdf