Zastosowanie gumy w pojazdach szynowych

Praca Inżynierska

Spis treści

1. Wstęp. str.3

2. Cel stosowania gumy jako materiału konstrukcyjnego w pojazdach str.3

3. Właściwości fizyko-mechaniczne gumy. str.4
3.1.Wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i ścinanie. str.4
3.2.Twardość gumy str.7
3.3.Moduł sprężystości objętościowej (E) i postaciowej (G). str.8
3.4.Elastyczność gumy. str.9

4. Właściwości dynamiczne gumy. str.10
4.1.Moduł dynamiczny. str.10
4.2.Tłumienie drgań. str.11
4.3.Wytrzymałość zmęczeniowa. str.14

5. Właściwości eksploatacyjne gumy. str.19
5.1.Starzenie gumy. str.19
5.2.Pełzanie gumy. str.20
5.3.Ścieralność gumy. str.21
5.4.Gumy o przeznaczeniu specjalnym (odporne na niską i wysoką temperaturę , odporne na działanie olejów). ..str.22
5.4.1.Zwiększenie odporności gumy na działanie podwyższonej
temperatury. str.24
5.4.2. Guma odporna na działanie olejów . str.26

6. Łączenie gumy z metalami. str.27
6.1.Przygotowanie powierzchni metali do łączenia z gumą. str.28
6.2. Przygotowanie powierzchni gumy i mieszanek gumowych. str.28
6.3. Metody oznaczania wytrzymałości spoin gumy z metalami. str.28
6.4. Łączenie na gorąco. str.29
6.5. Łączenie za pomocą ebonitu. str.29

7. Wymagania dotyczące części sprężynujących wykonanych z gumy..str.29

8. Metody obliczania elementów gumowych. str.31

9.Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych w pojazdach szynowych z
wykorzystaniem elementów gumowych. str.32
9.1. Zderzaki i amortyzatory z pierścieni gumowych. str.32
9.2.Usprężynowanie I i II stopnia. str.36
9.2.1.Prowadzenie kolumnowe równoległe. str.38
9.2.2.Prowadzenie kolumnowe współosiowe. str.39
9.2.3.Prowadzenie przez blok z usprężynowaniem gumowo-metalowym.
str.40
9.2.4.Różne rozwiązania usprężynowań z wykorzystaniem elementów
gumowych. str.41
9.3.Koła zestawów kołowych. str.47

10. Zakończenie. str.51

11. Literatura. str.52

image_pdf