Zastosowania informatyki w administracji publicznej

71 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Rola informacji we współczesnej gospodarce
1.1.  Istota  i rola informacji w gospodarce
1.2. Komunikacja wewnątrz struktur organizacyjnych
1.3. Decyzja i racjonalność podejmowania decyzji w zarządzaniu

Rozdział II.
Podstawowe pojęcia informatyki:
1.1    Pojęcie procesu informacyjnego w zarządzaniu
1.2    Istota systemu informacyjnego i techniki informacyjnej
1.3    Systemy informatyczne.

Rozdział III.
Przykłady systemów informatycznych w administracji publicznej
3.1. Systemy obiegu dokumentów jako podstawa efektywnej współpracy
3.2. E-Urząd jako wsparcie obsługi społeczeństwa
3.3. Systemy ERP i Business Intelligence – obszary zastosowania w administracji publicznej
3.4. Korzyści wynikające ze stosowania systemów  informatycznych w administracji publicznej

Zakończenie
Spis tabel i wykresów

image_pdf