Zasady wyposażenia hotelu

47 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Usługa hotelarska jako wytyczna wyposażenia przedsiębiorstwa hotelowego    4
1. Istota usługi hotelarskiej jako produktu    4
2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie    5

Rozdział II. Formowanie i wyposażanie pionu pobytowego i gastronomiczno – żywieniowego    10
1. Funkcje i zadania recepcji    10
2. Wyposażanie pionu pobytowego i jednostek mieszkalnych    16
3. Wyposażenie pionu gastronomiczno-żywieniowego    20

Rozdział III. Czas wolny i bezpieczeństwo gości w hotelu 25
1. Piony związane z rekreacją, relaksem i sportem    25
2. Wymagania hotelu w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych    27
3. Bezpieczeństwo i ochrona gości    36

Zakończenie    44
Bibliografia    45
Spis tabel    47
Spis rysunków    47

image_pdf