Zasady udzielania pierwszej pomocy

temat pracy magisterskiej: Stan wiedzy i postaw wśród społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia

WSTĘP    4

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIETLE LITERATURY    6
1.1. Pojęcie pierwsza pomoc przedmedyczna    6
1.2. Najczęstsze zagrożenia dla zdrowia ludności    11
1.3. Organizacja działań ratujących życie w Polsce    12
1.4. Poziom obowiązującej wiedzy    15
1.5. Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy    16

ROZDZIAŁ II. ZAPOBIEGANIE STANOM ZAGROŻENIA ŻYCIA-PROFILAKTYKA    18
2.1. Wczesna edukacja społeczna    18
2.2. Wprowadzenie i szerzenie udzielania pierwszej pomocy w społeczeństwie    21
2.3. Zwiększenie, pogłębienie świadomości ochrony zdrowia przez społeczeństwo    23
2.4. Promocja zdrowia    26

ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY    28

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ    29
4.1. Metody  badań  własnych    29
4.2. Organizacja i teren badań    30
4.3. Charakterystyka badanej grupy    31

ROZDZIAŁ V. WYNIKI BADAŃ    33

ROZDZIAŁ VI. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ    51

ROZDZIAŁ VII.  WNIOSKI    54

ROZDZIAŁ VIII.  ZAKOŃCZENIE    60

ROZDZIAŁ IX. STRESZCZENIE PRACY    62

ROZDZIAŁ X. BIBLIOGRAFIA    65

ROZDZIAŁ XI. ANEKS    67
11.1. Wzór ankiety    67
11.2. Spis tabel    75
11.3. Spis wykresów    75

image_pdf