Zasady funkcjonowania i działalność urzędu gminy

56 stron, 30 pozycji w literaturze, 25 w źródłach

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I.  ORGAN A URZĄD    4
1. Pojęcie organu    4
2. Pojęcie i istota urzędu    9
3. Różnice między zakresem pojęciowym organu i urzędu    18

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA URZĘDU GMINY XXX    21
1. Uwagi wstępne    21
2. Wójt Gminy XXX    24
3. Referat organizacyjny    29
4. Referat finansowy    30
5. Referat Urzędu Stanu Cywilnego    33
6. Referat rolnictwa i gospodarki komunalnej    34
7. Samodzielne stanowiska    36

ROZDZIAŁ III. STATUS PRAWNY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH    37
1. Uwagi wstępne    37
2. Powoływanie i odwoływanie pracowników Urzędu Gminy XXX    39
3. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu Gminy XXX    40
4. Dyscyplina, zwolnienia i urlopy    43
5. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrona przeciwpożarowa i ich zastosowanie na terenie Urzędu Gminy    46

ZAKOŃCZENIE    50
BIBLIOGRAFIA    52
Literatura    52
Źródła     54

image_pdf