Zarządzanie zasobami ludzkimi

praca licencjacka, WSHE

WSTĘP 2
1 ROZDZIAŁ I PLANOWANIE I REKRUTACJA 3
1.1 PLANOWANIE ZATRUDNIENIA 3
1.2 ANALIZA PRACY 10
1.3 OPIS STANOWISKA 11
1.3.1 PRZYKŁADOWY ARKUSZ OPISU STANOWISKA PRACY 12
1.4 PROFIL OSOBOWY PRACOWNIKA 13
1.5 RODZAJE REKRUTACJI 17
1.6 WYBÓR PRZEZ PRACODAWCĘ ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW 26
1.7 TECHNIKI DOBORU 28
1.7.1 TECHNIKI DOBORU UWZGLĘDNIAJĄCE SPOSOBY REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ: 28
1.7.2 TECHNIKI DOBORU BIORĄCE POD UWAGĘ REKRUTACJĘ ZEWNĘTRZNĄ : 29
2 ROZDZIAŁ II SELEKCJA 38
2.1 POJĘCIE WERYFIKACJI I SELEKCJI 38
2.2 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ( WYWIAD) 45
2.2.1 RODZAJE WYWIADÓW ( ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH) 46
2.3 ETAPY ROZMOWY WSTĘPNEJ 50
2.4 SPRAWDZANIE INFORMACJI O KANDYDACIE 56
2.5 TESTY I INNE BADANIA KANDYDATA 58
2.6 TESTY NA INTELIGENCJĘ 60
2.7 TESTY OSOBOWOŚCIOWE 60
2.8 DECYDUJĄCA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 62
2.9 OSTATECZNY WYBÓR KANDYDATA 63
2.10 WPROWADZENIE DO PRACY, ADAPTACJA ZAWODOWA 64
3 ROZDZIAŁ III REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW –PRZYPADEK CENTRUM DYSTRYBUCJI BIELIZNY „ MONA CLASSIC” SP. Z O. O 66
3.1 WAŻNIEJSZE FAKTY Z HISTORII FIRMY 66
3.2 DZIAŁALNOŚCI FIRMY 69
3.3 ZATRUDNIENIE 70
3.4 STRUKTURA PERSONALNA FIRMY 71
3.5 ZAŁOŻENIA STRATEGII I ROZWOJU 75
3.6 SPOSOBY REKRUTACJI ORAZ SELEKCJI PRACOWNIKÓW SPÓŁKI 77
3.7 METODY SELEKCJI PRACOWNIKÓW 83
3.8 ADAPTACJA ZAWODOWA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI 86
ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS RYSUNKÓW 90
SPIS TABEL 91

image_pdf
Kategorie ZZL