Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie na przykładzie XYZ

85 stron, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi    4
1.1    Istota, cele i funkcje zasobów ludzkich    4
1.2    Ewolucja koncepcji zarządzania personelem    11
1.3    Mechanizmy wspomagania ZZL    18
1.4    Współczesne trendy ZZL    26

Rozdział II. Kluczowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie    32
2.1    Kształtowanie zatrudnienia    32
2.2    Kierowanie procesami pracy    40
2.3    Motywacja    45
2.4    Kontrola i ocena pracy    52

Rozdział III. ZZL w firmie XYZ    59
3.1    Charakterystyka firmy    59
3.2    Wybrane elementy procesu zarządzania personelem    60
3.2.1    Planowanie zatrudnienia    64
3.2.2    Rozwój potencjału pracy    68
3.2.3    System motywacji    71
3.2.4    Wynagrodzenia    74
3.3    Ocena systemu zarządzania personelem w firmie    77

Zakończenie    80
Spis rysunków    82
Spis tabel    83
Bibliografia    84

image_pdf
Kategorie ZZL