Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

praca licencjacka: 53 strony, 49 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział. I. Ustrój administracji samorządowej w Polsce – historia rozwoju 4
1. Istota i geneza samorządu 4
2. Kształtowanie się kadr w Polsce Niepodległej i PRL-u 7
3. Kadry samorządu terytorialnego po 1989 roku 15

Rozdział II. Jakość kadr w administracji 21
1. Definicja  „Jakości kadr” 21
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jak reguluje aspekt jakości kadr) 26
3. Kodeks Etyki Administracji. 34

Rozdział III. System rekrutacji, szkoleń i kontroli pracowników w administracji 41
1. Rekrutacja pracowników 41
2. System szkoleń i awansów 44
3. Kontrola pracowników 47

Zakończenie 49
Bibliografia 51

image_pdf