Zarządzanie w administracji rządowej np. powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego

64 strony, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Administracja publiczna – terminologia
1.1. Pojęcie administracji publicznej
1.2. Urzędy obsługujące
1.3. Zasady i kryteria podziału zadań i kompetencji

Rozdział II. Pojęcie administracji rządowej
2.1. Istota administracji rządowej
2.2. Szczeble administracji rządowej
2.2.1. Szczebel centralny (koncentralizacja)
2.2.2. Wojewoda
2.2.3. Starosta powiatu

Rozdział III. Charakterystyka badanego urzędu
3.1. Siedziba urzędu
3.2. Zakres zadań
3.3. Struktura organizacyjna
3.4. Przedmiot i cel badań

Rozdział IV. Badania empiryczne w urzędzie
4.1. Analiza wyników badań ankietowych
4.2. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf