Zarządzanie strategiczne MSP

Praca licencjacka str.73
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Wstęp

Rozdział I ZARZĄDZANIE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
1. Pojęcie małego lub średniego przedsiębiorstwa
2. Małe i średnie firmy w gospodarce polskiej
3. Otoczenie konkurencyjne MSP
4. Siła i oddziaływanie sfer otoczenia na przedsiębiorstwo

Rozdział II ISTOTA ANALIZY STRATEGICZNEJ W FIRMACH SEKTORA MSP
1. Pojecie strategii i analizy strategicznej
2. Zakres analizy strategicznej
3. Metody analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

Rozdział III CHARAKTERYSTYKA BADANEJ FIRMY
1. Domena działalności firmy „XXX”
2. Zasoby firmy a potencjał przedsiębiorstwa
3. Strategiczne plany i założenia rozwoju
4. Wyznaczniki określania strategii
5. Warianty rozwoju strategicznego firmy

Rozdział IV ANALIZA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W FIRMIE K”XXX”
1. Ocena struktury organizacyjnej
2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Strategie marketingowe firmy
4. Prezentacja opcji strategicznej

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz rysunków, tabel i schematów

image_pdf